Home » Archief » Open Brief

 
 

Open Brief

 

bram

Zo en nu ik even..,

Op 30 december startte ik het Facebookinitiatief ‘Groningers in Opstand’. Mijn initiatief kwam op het juiste moment. De onvrede van duizenden Groningers kreeg vanuit het niets een platform. Het was niet zozeer de gaswinning of de bodemdaling, maar eerder het verlies aan arbeidsplaatsen bij Aldel wat voor mij de aanleiding was om op de knop te drukken. Duizenden mensen gaven hun duimpje en het was de FNV die de invloed van de Facebookactie snel herkende. Binnen 24 uur had zij datum, tijd, plaats, programma en sprekers geregeld. Delfzijl was hun podium voor het behoud van de banen bij Aldel. Wij – u en ik – waren daarbij aanwezig. De opvolgende manifestatie in Zuidbroek was eveneens een actie die in de kern opgezet was door het FNV. Opnieuw bepaalden zij datum, tijd, plaats, programma, sprekers en het thema: gas. Wij – u en ik – waren daarbij aanwezig, wij, de ‘Groningers in Opstand’ waren dit keer niet alleen het publiek. In korte tijd speelden wij een bepalende rol mee, niet in de laatste plaats door een goede ondersteuning op gebied van marketing en communicatie. Posters, slogans, profielfoto’s, grafisch materiaal…, het werd in no-time uit de grond gestampt en welwillend en kosteloos beschikbaar gesteld door een klein marketingbureau.

Mijn Facebookinitiatief gaf ook diverse (actie)groepen die al op verschillende terreinen actief waren plotseling een extra boost en ook zij stonden nu volop in de schijnwerpers. Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat ‘Groningers in Opstand’ géén politieke partij, géén beweging en géén actiegroep is, maar slechts een online platform zonder politieke kleur of voorkeur en zich nadrukkelijk distantieert van vernielingen en het aanzetten tot haat of discriminatie. Ik sta voor de rede, voor overleg en voor geweldloze en ludieke acties. Vanaf het begin heb ik opgeroepen tot eenheid, samenwerking en ondersteuning maar ik heb helaas moeten constateren dat een klein deel andere, soms radicalere en soms eigen politieke belangen nastreven. Doelstellingen waarmee ik mij niet kan verenigen. Ondanks toenemende druk heb ik koers gehouden, daarin voornamelijk gesteund door mijn vrouw Jannie en mijn kinderen. Dat is me niet door iedereen in dank afgenomen. Een kleine groep mensen vinden het nodig stemming en stampij te moeten maken, de eenheid die er is te verstoren en onzinverhalen en hele leugens te verspreiden. Dat is ook de reden van mijn open brief.

Ik ben nog steeds de man achter het Facebookinitiatief ‘Groningers in opstand’ en blijf dat ook!

De laatste dagen is er wat reuring ontstaat over de actie ‘Groningen stemt Blanco’. Een idee dat van mij afkomstig is en dat anderen voor mij hebben uitgewerkt en vormgegeven in een digitale campagne. Ikzelf breng al jaren een blanco stem uit bij de gemeenteraadsverkiezingen omdat er geen partij was en is die mij vertegenwoordigd. Er zijn volgers op Facebook die het met de ludiek bedoelde actie oneens zijn en dat recht heeft elk. Een kleine groep mensen maakt nu echter openlijk misbruik van de mogelijkheid om te reageren op de Facebookpagina van ‘Groningers in Opstand’, valt mensen openlijk en kwetsend aan en intimideert mensen die voor hun mening uitkomen. Mede hierdoor is het geven van comments op de campagnepagina uitgeschakeld. Als deze groep stemmingmakend bezig blijft zal ik ook die mogelijkheid op de andere Facebookpagina uitschakelen en blijft de mogelijkheid om te delen, liken en mailen over. Opstand met verstand, we blijven beschaafd! Er worden nu bewust leugens verspreidt. Zo zou het initiatief gekaapt zijn… volslagen KOLDER! Zou ik niet meer betrokken zijn bij ‘Groningers in Opstand’… eveneens volslagen KOLDER! Zo zou ‘Groningers in Opstand’ politiek bedrijven… KOLDER! Persoonlijk ambieer ikzelf en ook de mensen in mijn directe omgeving geen politieke loopbaan.

De campagne ‘Groningen stemt Blanco’ biedt de mogelijkheid een proteststem te kunnen uitbrengen, te stemmen op een fictieve partij, stemmen op fictieve kandidaten met als resultaat fictieve lege zetels! Op deze ludieke manier proberen wij u – alle Groningers in Opstand – een duidelijke en heldere stem te geven, want de problemen en zorgen die u aangaan, DIE zijn wel echt! Werkgelegenheid, veiligheid, compensatie, toekomst…

Wat ik ambieer is met deze verkiezingscampagne het debat losmaken. Velen heb ik horen roepen “was Fré Meis er nog maar” en wie weet geeft u uzelf nu de kans om de Stem van Groningen op te laten staan, misschien bent u dat zelf wel. De commentaren die nu gegeven worden komen veel van mensen die in de lokale politiek actief zijn en angst voor hun eigen zetel of partij hebben. Laten deze mensen zich eens achter het oor krabben of zij écht iets aan de problemen die Groningen nu heeft kunnen doen. Als dat antwoord ‘ja’ is, is er voor hen toch niets aan de hand! Als de politiek zijn werk doet heeft ze niets te vrezen, dat laat de kiezer zien. Daar komt bij dat leden van lokale partijen ook landelijk gaan stemmen, dus als de dames en heren daar eens openheid van zaken in geven, dan wordt het een stuk makkelijker als kiezer een goeie keuze te maken. De landelijke partijen in de gemeenteraden doen gewoon wat de landelijke partij hen opdraagt.

Ik ben blij het debat over de verkiezingen in het bijzonder en de politiek in het algemeen bespreekbaar gemaakt te hebben, nog niet zo lang geleden hoorde ik velen zeggen dat ze totaal geen vertrouwen meer in de politiek hebben. Dat was waarom ik de keuze gemaakt heb om de Blanco Stem actie op touw te zetten. Ik heb de keuze gemaakt om met een aantal mensen samen te werken en ben en wordt volledig ondersteund door hen maar  dat valt bij een kleine groep niet in de smaak, jammer dan, want IK heb het volste vertrouwen in hun inbreng en werk. Als laatste nog één ding: er wordt beweerd dat in deze groep mensen zijn die hier financieel gewin bij hebben. IK kan u met klem verzekeren dat het voor ons allen vanaf 30 december 2013 alleen maar geld gekost heeft en het zal alleen maar geld blijven kosten.

En dit is waar Groningers in opstand voor staat:

55.000 arbeidsplaatsen
55.000 echte, aantoonbaar gerealiseerde, gegarandeerde voltijdbanen in Groningen en vóór Groningers die nu, anno 2014 woonachtig zijn en geregistreerd arbeidsloos zijn, al dan niet met een arbeidshandicap. Dus géén administratief gecreëerde, gesubsidieerde banen, of ‘werkervaringsplaatsen’ waar mensen met behoud van uitkering verplicht te werk gesteld worden. Een commissie met daarin vertegenwoordigers van arbeidsloze Groningers, gemeentelijke sociale diensten en ondernemers gelijkelijk verdeeld en stemgerechtigd zijn.  Per jaar 5.500 arbeidsplaatsen en dat tien jaar opvolgend.

Gronings (op)bouwfonds
Een opbouwfonds voor Groningen waarin door de Nederlandse overheid, de Nederlandse banken en alle Multinationals die hun winsten gerealiseerd hebben ten koste van de Groningers, jaarlijks € 1,11 miljard in gestort wordt ter ondersteuning van bestaande en nieuwe Groninger bedrijven en dat dat tien jaar opvolgend.

Uit de Bijstand en aan het werk
Onmiddellijke, voldoende en onbureaucratische financiële en directe ondersteuning door de Nederlandse overheid,  de Nederlandse banken en het Nederlandse bedrijfsleven om alle Groningers uit de bijstand en aan het werk te helpen.

Uit de Hypotheekverwurging
Onmiddellijke, voldoende en onbureaucratische financiële ondersteuning door alle Nederlandse hypotheekverstrekkers voor Groningers die aan hypotheeklasten ten onder dreigen te gaan en al gegaan zijn.

Geen gedwongen ontslagen
De komende tien jaar gegarandeerd géén gedwongen ontslagen waar dan ook in de provincie.

Steun aan voedselbanken
Onmiddellijke, voldoende en onbureaucratische financiële ondersteuning van Groninger voedselbanken

Bevriezing Europese regelgeving
Een verregaand moratorium op Europese regelgeving ter aanbesteding en voorrang voor alle Groninger bedrijven bij het uitvoeren van overheidsopdrachten

Compensatie
Volledige compensatie van alle door gas, zout en magnesium winning veroorzaakte schade aan bodem en goed, zowel aan particulieren als wooncoöperaties

Regionale economie
Bevordering van de ontwikkeling van de regionale, Groninger economie en opschorting en opheffing van alle Europese verdragen die dit belemmeren.

Met vriendelijke groet,

Bram Reinders – initiatiefnemer ‘Groningers in Opstand’

Share Button

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.