Home » Archief » Van dis-cussie naar DIS-koers?

 
 

Van dis-cussie naar DIS-koers?

 

bram

Vorige week zondag gaf ik het groene licht voor de campagne ‘Groningen stemt Blanco’. Een campagne, bedoeld om de aandacht te vestigen op de problematiek die u, mij en alle Groningers in Opstand raken. Een ludiek opgezette campagne, politiek neutraal en bedoeld om de Groninger proteststem te laten horen. Niet alleen om het grote probleem, veroorzaakt door gas-, zout-, en magnesiumwinning en de schade daardoor veroorzaakt, maar óók en vooral voor het welzijn, veiligheid en werk: de toekomst van ons allemaal!

De campagne richt zich op de mensen die van plan zijn en waren om uit onvrede en politiek wantrouwen niet meer te gaan stemmen. Met de oproep tot blanco stemmen roepen wij deze mensen juist op om wel gebruik te maken van hun stemrecht in plaats van thuis te blijven. Hiermee is het de bedoeling om het debat over de verkiezingen in het bijzonder en de politiek in het algemeen bespreekbaar te maken. Gezien de reacties van de afgelopen week, lijkt dat goed gelukt te zijn. Er ontstond behoorlijke reuring. Het leverde uiteenlopende reacties op, van mensen die volmondig instemden tot mensen die radicaal tegengestemd waren. Naast lovende woorden, ook verwijtende en beschuldigende.

Ik hecht er waarde aan om te vermelden dat nergens in de campagne beweerd, gezegd of geschreven is dat Groninger bestuurders en volksvertegenwoordigers collectief kwade trouw wordt verweten, dat ze worden uitgemaakt voor corrupte leugenaars die alleen aan zichzelf denken, dat zij willens en wetens de belangen zouden verkwanselen van het gaswinningsgebied en van werkloze Groningers of dat herleid kan worden dat deze misselijke kwalificaties geldend zijn voor de leden van gemeenteraden en dat overal ‘vijanden, slechterikken of sukkels’ gezien worden.

Dát is ongefundeerde zwartmakerij. 

Daar heeft niemand iets aan. Geen enkele Groninger in Opstand. Het schept een sfeer die onze provincie niet kan gebruiken. Zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel meningen. Ieder heeft het recht zijn of haar eigen mening te laten horen in dit land. Een recht waarvan ook ik gebruik maak. Vanaf het begin heb ik duidelijk gemaakt dat ‘Groningers in Opstand’ géén politieke partij, géén beweging en géén actiegroep is, maar slechts een online platform zonder politieke kleur of voorkeur en zich nadrukkelijk distantieert van vernielingen en het aanzetten tot haat of discriminatie. Ik sta voor de rede, voor overleg en voor geweldloze en ludieke acties. Vanaf het begin heb ik opgeroepen tot eenheid, samenwerking en ondersteuning, want alleen samen staan we sterk.

Uw belang, mijn belang, ons belang… het belang van ALLE Groningers is groter dan enige vorm van eigenbelang. Daarom heb ik besloten om met ingang van maandag 24 februari a.s. de ludieke campagne te beëindigen. De campagne is geslaagd. Het heeft voor veel discussie gezorgd en de politiek lijkt wakkergeschud. Het is duidelijk dat de Groningers in Opstand nu eens echt gehoord willen worden en dat we ons niet meer laten afschepen. Het is tijd om samen verder te gaan. Uit de discussie en vol op koers. En mocht u geen partij kunnen vinden die voor uw belangen opkomt, ga dan in ieder geval blanco stemmen. Dan kunnen ze u nooit verwijten dat u niet heeft gestemd.

Samen sterk voor welzijn, veiligheid en werk. En de toekomst voor ons allen!

Bram Reindersinitiatiefnemer Groningers in Opstand

Share Button

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.