Home » Leefbaarheid » Stadjers luiden noodklok met actie ‘Verzet tegen de flat’

 
 

Stadjers luiden noodklok met actie ‘Verzet tegen de flat’

 

Verzet tegen de Flat

Buurtbewoners uit verschillende Groningse stadsbuurten rondom het centrum lanceerden deze week de website ‘Verzet tegen de flat’ om aandacht te vragen voor het agressief volbouwen van dichtbewoonde stadswijken met massale flatgebouwen. De nieuwe verhuurgebouwen zijn bedoeld als kamerverhuur voor studenten en verschijnen in rap tempo op ongepaste plekken, waardoor de leefbaarheid van de wijken onder druk komt te staan.

Groningen lijkt wel (dicht)getikt?!

Op winstbeluste vastgoedondernemers, vaak van buiten de stad, maken gebruik van verschillende ‘gaten’ in bestaande bestemmingsplannen en in de huidige 15%-norm voor kamerverhuur, dat stelt dat maximaal 15% van de woningen in een straat mogen worden omgezet naar kamerverhuurpand. Deze norm geldt echter niet voor de binnenstad. De initiatiefnemers van ‘Verzet tegen de flat’ luiden daarom de noodklok en eisen een directe aanpassing van de regels om de wijken leefbaar te houden. De bewoners zijn niet tegen de komst van studenten, maar vragen de gemeente en vastgoedondernemers voor een evenwichtig jongerenhuisvestingsbeleid en een goed samenleefklimaat voor iedereen.

De Stadjers raden buurtbewoners aan om actie te ondernemen tegen de gemeente en vastgoedbouwers en biedt daartoe een aantal tips op de website.

Share Button

Tags:

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.