Home » Columns » Groningers in Verwarring

 
 

Groningers in Verwarring

 

Groningse Stedemaagd

Het opnieuw online zetten op 30 december 2014 door Bram Reinders van zijn Facebookpagina heeft tot enige verwarring geleid. Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande tekst, een uittreksel van het bericht d.d. 15 juni 2014. In dit bericht dat Bram Reinders op zijn facebookpagina geplaatst had en waar het tot zaterdagavond 3 januari óók nog te lezen was, maakte hij bekend definitief te stoppen met de Facebookpagina ‘Groningers in Opstand’.

“Vanaf de start vervulde de door mij gestarte Facebookpagina haar rol als platform voor actuele en prangende zaken, hierin ondersteund door de internetpagina GroningerOpstand.nl. Deze site, belangeloos opgezet en ondersteund door Rob en Bert van Vondel, was speciaal in het leven geroepen om – letterlijk – onder eigen vlag en beschermd beeldmerk van de gevorkte boer, ondersteunende artikelen, achtergrondinformatie, actienieuws, digitaal pr-materiaal als posters, slogans, banners, headers, films & fotos en niet te vergeten de contacten te onderhouden met alle locale, provinciale, landelijke en zelfs buitenlandse media, een samenwerking die buitengewoon goed en uitermate positief verlopen is.

Groningen, de Groningers en de diverse actiegroepen zijn hierdoor in korte tijd en goed op de kaart gezet. Dit houdt jammer genoeg niet in dat de werkgelegenheidsproblematiek, het economische vraagstuk en de gaswinning c.q bodemdaling nu van de kaart is, in tegendeel. De reeds bestaande en mogelijk komende (actie) groepen zoals schokkend groningen zullen zich hiermee bezighouden. Voor de Facebookpagina van Groningers in Opstand valt echter het doek, ze verdwijnt definitief. Het gevorkte boertje, het beeldmerk van de opstandige Groningers blijft verbonden aan GroningerOpstand.nl en zal zich ongetwijfeld melden bij mogelijke zaken die Groningers raken.”

Vandaag, zondagavond 15 juni, zit het er wat mij betreft op…, t is mooi west, t is kloar zo!

Zoals ook toen vermeld, hebben wij de internetpagina onverkort laten bestaan, al was het alleen al om de historie hieromtrent verzameld te bewaren. Alles is in de afgelopen maanden gerestyled. Ook de naamgeving van de site is aangepast, evenals de doelstelling die breder getrokken is. In de vorm van een onafhankelijk platform geven wij – politiek neutraal – aandacht aan organisaties die op de een of andere wijze een nuttige bijdrage leveren aan het welzijn, veiligheid en werk in de provincie. Daarnaast is het de bedoeling ook achtergrond artikelen te plaatsen van gastschrijvers en onderzoeksjournalisten etc.

Op 29 december jl. heeft Bram Reinders ons geïnformeerd dat hij van plan was zijn Facebookpagina mogelijk de volgende dag te laten herleven. Wij betreuren dat door het opnieuw online zetten verwarring ontstaan is, maar roepen desondanks elk op om zich – elk op zijn eigenwijze – in te blijven zetten, want:

Samen sterk voor welzijn, veiligheid en werk!

Rob & Bert van Vondel

Share Button

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.