Home » Archief » Géén blanco volmacht vóór, maar Blanco Stem tégen de EU!

 
 

Géén blanco volmacht vóór, maar Blanco Stem tégen de EU!

 

geen-europa

Vandaag, 22 mei 2014, wordt van alle burgers die binnen de Europese grenzen wonen gevraagd hun stem uit te brengen in de verkiezingen van het nieuwe Europese parlement.  Een door de globalistische economische machthebbers gecreëerd politiek gedrocht dat vanuit Brussel alle macht naar zich toetrekt en beslist over de miljoenen burgers binnen haar grenzen.  Jarenlange doelgerichte en effectieve mis-informatie, mis-leiding en politiek bedrog maken het dat in eerste instantie nagenoeg onmogelijk is te beseffen dat met de Europese Unie in werkelijkheid een tegen alle burgers gericht bestuursapparaat is gecreëerd.  Dit apparaat heeft de eigenlijke macht over het Europese economische systeem en beheerst de macht over alles dat tot een ‘markt’ is samengebald, van Europese ‘arbeidsmarkt’ tot Europese ‘energiemarkt’. Het is niet ‘Den Haag’ maar ‘Brussel’ die beslist dát er gas uit  Groninger bodem genomen wordt, hoevéél en tegen welke prijs.

De Europese Unie is een on-wenselijke, vrede, welvaart en welzijn bedreigende politiek-economische constructie, die het verdient – in het belang van al de miljoenen Europese burgers – om op de kortst mogelijke termijn ontmanteld te worden.  Door het uitbrengen van een BLANCO STEM kunt u kenbaar maken het oneens te zijn met de fantasten achter de schermen.

Terugblik

Vanachter de schermen is door Globalisten altijd en onophoudelijk gestreden voor een Europees Rijk, waar zij zonder gehinderd te worden door nationale regeringen, grenzen, wetten, bepalingen of munteenheden hun gang konden gaan. Een afgeschermde super-markt, een volledig door hen gecontroleerde afzetmarkt met miljoenen consumensen, overgeleverd aan hun onbegrensde hebzucht en graaizucht.

Op 7 februari 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend dat op 1 november 1993 in werking trad. Door dit verdrag werd de al gecreëerde drie-eenheid, de Europese Gemeenschap, de Euratom en de EGKS tot één geheel gevormd. Een alles overkoepelende Europese Grondwet (die men niet zo genoemd wil hebben) zou de volgende stap zijn tot het komen van dat nieuw geordende Europees Rijk. Het vormen van een grenzeloze Economische Unie was een van de noodzakelijke maatregelen om tot dit eenheidsgedrocht te komen.

De gelijkschakeling van de Europese valuta was een logische opvolgende stap. De munten van alle twaalf deelnemende landen zoals Marken, Franken, Guldens, etc. werden vervangen voor de eenheidsmunt €uro waarvan men op 31 december 1998 de (tegen)waarde bepaalde. Op 1 januari 2002 rolde deze munt alle voorgaande valuta van de Europese betaaltafels en toonbanken, ook in Griekenland en Italië, landen die per definitie en haast traditioneel er nooit in geslaagd waren hun munteenheid te harden of een sluitende begroting te hebben.

In verschillende opvolgende afspraken en verdragen zou de Europese Grondwet in 2005 zijn beslag krijgen. Volledig tegen de verwachting in stemden de burgers van twee landen die wél in de gelegenheid waren gesteld om hun stem te laten horen tégen deze onzalige grondwet en kon men (zij het met veel tandengeknars) niet anders doen dan een nieuwe poging wagen om door misleiding goedkeuring te krijgen. Een poging die twee jaar later werd ondernomen, én met succes!

Op 12 december 2007 zag in Lissabon het Verdrag van Lissabon het licht. Op deze datum werd, zij het onder een andere noemer en met wat kleine cosmetische aanpassingen, de eerder in 2005 door Nederland en Frankrijk afgestemde Grondwet getekend. De vlag en het volkslied mochten van de Nederlandse overheid niet als symbolen in het nieuwe verdrag terugkeren en het verdrag mocht niet het karakter van een grondwet dragen. Kei-harde voorwaarden die boterzacht en leugenachtig bleken waarmee de burgers opnieuw misleid werden.

Op 12 september 2008 liet het ANP-persbureau weten dat de commissie constitutionele zaken van het Europese Parlement ermee ingestemd had dat de Europese 12-sterrenvlag en het volkslied (Ode aan de vreugde uit de negende symfonie van Beethoven) een prominentere plaats zouden innemen in de EU! Ondanks dat het aantal lidstaten uitgebreid is blijft het aantal vijfpuntige sterren op de Europese vlag twaalf, omdat dit aantal zogezegd “traditioneel een symbool is van perfectie, volledigheid en eenheid.”

Onder het motto Eénheid in verscheidenheid zouden de tot dan toe officieel soevereine staten met hun ondertekening van het Verdrag van Lissabon zichzelf in staat van ontbinding stellen. De invloed en macht van de nationale parlementen werd hiermee in handen gegeven van een Europese Superstaat die zich op een angstaanjagend wurgende wijze verder over alle Europeanen zal uitstrekken. Alleen de Ierse burgers en wat nieuw toegetreden Oostblokstaten konden nog roet in het eten gooien.

Op 12 juni 2008 stemde de Ierse bevolking nog massaal tégen het verdrag, een uitslag die niet geaccepteerd werd door de machten die koste wat kost een Europese Superstaat nastreefden. Met achter de schermen geuite economische en politieke chantage en met gebruik van gerichte propaganda werd de bevolking onder druk gezet. Op 2 oktober 2009 leverde een nieuwe volksraadpleging het gewenste ja op, waarna het op 1 december 2009 in werking trad. De laatste grootste dwarsligger was de onwillige president Vaclav Klaus van Tsjechië. Klaus was een groot tegenstander van het Verdrag van Lissabon, de Europese Grondwet en was van mening dat ondertekening van dit verdrag de ontbinding van Tsjechië zou inhouden waardoor het zijn soevereiniteit zou verspelen.

Klaus werd onder grote druk gezet en ook hij moest bakzeil halen. Nadat ook het Tsjechische Grondwettelijke Hof zich positief had uitgesproken bleef voor hem niets anders over dan op 3 november 2009 het Verdrag van Lissabon als laatste te ondertekenen.”Ik had deze uitspraak van het grondwettelijk hof verwacht en ik respecteer ze, ook al ben ik het er niet mee eens. Ik verklaar dat ik het verdrag van Lissabon heb ondertekend om 15.00 uur.”

Share Button

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.