Home » Gaswinning » Fakkeloptocht 17-12 verplaatst naar STAD Groningen!

 
 

Fakkeloptocht 17-12 verplaatst naar STAD Groningen!

 

Gasmanifestatie fakkeloptocht Loppersum

Fakkeloptocht Loppersum verplaatst naar Groningen Stad

Minister Kamp zal woensdagavond hoogstwaarschijnlijk een bezoek brengen aan het provinciehuis van Groningen om zijn besluit over de gaswinning toe te lichten. De door Groningse en milieuorganisaties aangekondigde fakkeltocht in Loppersum wordt daarom verplaats naar Groningen Stad. De deelnemende organisaties willen dat de gaswinning substantieel wordt teruggeschroefd om de veiligheid en leefbaarheid van de Groningers te garanderen. Ook is drastisch minderen van de gaswinning noodzakelijk in de transitie naar een duurzame en groene energievoorziening.

De organisaties roepen iedereen op om woensdagavond 17 december 18:30 samen te verzamelen op de Grote Markt in Groningen, vanaf waar om 19:00 de fakkeloptocht door de stad naar het provinciehuis zal lopen. Daar zullen diverse sprekers een toespraak houden en zal er gratis soep met brood, koffie en thee uitgedeeld worden.

Gaswinning niet ver genoeg teruggeschroefd

Begin 2014 stemde minister Kamp in met het gaswinningsplan van de NAM om de komende jaren rond de 40 miljard m3 aardgas per jaar te winnen uit het Slochterenveld. Daarmee negeerde de minister het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning veel verder terug te dringen om het risico op aardbevingen te verminderen. De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Groningse Milieufederatie dienden in april 2014 een kritische zienswijze in tegen dit besluit , evenals vele bewoners op persoonlijke titel. Woensdag zal de minister met een reactie komen op deze zienswijzen. Naar verwachting zal de minister zijn besluit niet substantieel aanpassen en zal de gaswinning niet ver genoeg worden teruggeschroefd maar slechts enkele miljarden m3.

Eerste stap: gaswinning maximaal 30 miljard m3

De organisaties die deelnemen aan de fakkeloptocht eisen van minister Kamp dat hij zijn besluit van begin dit jaar herziet en als eerste stap Shell en ExxonMobil, de eigenaren van de NAM, dwingt om in 2015 niet meer dan 30 miljard m3 gas te winnen. Ook de daaropvolgende jaren dient de gaswinning daadkrachtig verminderd te worden. Dit om de kans op schade en ongelukken door aardbevingen zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarnaast is zuinig omspringen met de bestaande aardgasvoorraden ook een slimme keuze met het oog op de energietransitie naar duurzame energie.

Voor meer informatie en contact met lokale woordvoerders kunt u bellen met Groninger Bodem Beweging of één van de onderstaande deelnemende organisaties en burgerinitiatieven:  Milieudefensie, Natuur en Milieufederatie Groningen, Groningen in Beweging, Schokkend Groningen, Grunn in Beweging, Informatieplatform Aardbevingen Groningen,  GroenFront en  NEE NAM niet boren in Blijham.

Share Button

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.