Home » Algemeen » Denk vooruit, kijk achterom!

 
 

Denk vooruit, kijk achterom!

 

Break the System

Vandaag – op de kop af één jaar geleden – sloeg de vlam in de ‘Groninger pan’. De al jaren onderhuids smeulende onvrede spoot als een vuile vulkaan aan de oppervlakte. De Groningers lieten zich massaal horen.

Binnen vier weken verbaasde héél Nederland zich over die rebelse Groningers. Binnen vier weken wist men tot ver over de provinciegrenzen 100% meer over de achterstelling van de Groningers op elk mogelijk gebied. Binnen vier weken, hoorde, las én zag men van de achterstelling op het gebied van werkgelegenheid, sociale voorzieningen en zo veel meer. Binnen vier weken wist men van de daling van de Groninger bodem door het al tientallen jaren ongebreideld en uit de vette vruchtbare klei roven en trekken van magnesium, zouten en gas. Miljoenen euro’s schade aan het prachtige Groninger cultuurlandschap is hiervan het gevolg. Schade aan bodem en opstallen, te dragen door de Groningers en dat zónder enkele vorm van behoorlijke vergoeding of tegenprestatie.

Nederland dreef en drijft nog steeds op het GRUNNEGER GOLD, het Groningse Gas!

De zo nuchtere Groningers waren het meer dan zat en lieten – net als in de jaren ’70 van de vorige eeuw – hun stem horen. De weinige privépersonen, actiegroepen, bewegingen of partijen die al een tijdje in de kantlijn actief waren kregen een digitaal platform. Het burgerinitiatief van de Farmsummer Bram Reinders tot het opzetten van een Facebookpagina kwam op het juiste moment. De opstandige Groningers vonden elkaar en hun acties en die van anderen werden in het felle voetlicht gezet door de mannen van het kleine team dat zich om het initiatief van Bram Reinders heenschaarde.

In no-time produceerden Rob en Bert van Vondel onbezoldigd van eigen beeldmerk voorziene posters, vlaggen, speeches, artikelen en alle mogelijke andere (digitale) publicaties. Het resultaat was er dan ook naar! Wekenlang bleef Groningen in het brandpunt van de Nederlandse belangstelling staan en werd het protest tot over de grenzen gehoord. Niet alleen de Groninger Bodem Beweging, óók andere groepen en personen haakten aan, zoals Aardbevingen Groningende VCP, Grunn in Beweging, Loeske en Wij geloven in Loppersum. Andere bezorgde en betrokken groepen lieten zich ook horen, zoals GroenFront, Milieudefensie, SchaliegasVrij, St. Natuur en Milieufederatie Groningen, Tegenwind N33, Storm Meeden e.a.

Na een aantal weken verflauwde de aandacht en zette Bram Reinders zijn Facebookpagina op zwart, hij had zijn bijdrage meer dan geleverd. Niet dat er na een jaar veel voor Groningen is veranderd op het gebied van Welzijn, Veiligheid en Werk… máár het begin is gemaakt. Samen staan we sterk en er moet nog heel veel werk verzet worden, niet alleen door de eerder genoemde actiegroepen, maar door alle Groningers. Niet alleen binnen Groningen maar ook daarbuiten! Het is vooral de politieke onwil, de tentoon gespreide arrogantie en de onverschilligheid die er debet aan is dat het lot van de Groningers in het bijzonder en de Nederlandse burgers in het algemeen onveranderd laat.

Het moment is aangebroken voor een capabele, mondige, charismatische man met de gecombineerde eigenschappen van een Fré Meis en een Pim Fortuyn die, niet alleen námens maar ook gesteund door alle burgers, de bezem door het gecorrumpeerde systeem haalt. Het bestaande systeem van ongelijkheid en onbillijkheid breekt, te beginnen in Groningen!

Kijk achterom en denk vooruit. Laat van u horen, laat u zien. Kom op voor Groningen. Kom massaal op 27 januari naar Den Haag en:

Verander het systeem / Break the System

Share Button

Laat uw mening horen!

Reageer op de Facebookpagina of via Twitter.